CENNÍK TECHNOLÓGIE STRIEKACÍCH A SUŠIACICH KABÍN
Kabína rozmerov 6x4x2,8 7x4x2,8 7x4x2,8extra
Teplovzdušný agregát el.príkon, vzd.výkon 4kW/15.000 5,5 kW/20.000 7,5/22.000
tep.výkon 120 kW 180 kW 220 kW
121.000,-Sk 155.000,- Sk 182.000,-Sk
Plynový horák GAS 3 39.000,- Sk
GAS 4 44.000,-Sk 44.000,-Sk
GAS 3/2 46.000,-Sk
GAS 4/2 55.000,-Sk 55.000,-Sk
Odsávací filter el.príkon,vzd.výkon 4kW/15.000 5,5kW/20.000 7,5/22.000
mn.AU 80 kg 120 kg 120 kg
85.000,- Sk 110.000,-Sk 130.000,-Sk
Sveteľná rampa obsahuje : 3 rady trubicových svietidiel TLD v rohoch
sveteľné žlaby
stropnú kazetu s rámami filtrov a filtr.tkanina EU5
cena sveteľnej rampy : 4.700,- sk/m2
  Vstupné dvere : AL konštrukcia, trojkrídlové, PU výplň,sklenené priezory,
cena : 8.550,- Sk/m2
Rozvádzač :  jednoduché prevedenie, mechanické ovládanie klapiek 35.000,- Sk
zložitejšie prevedenie,použitie servopohonov 58.000,- Sk
ovládanie pomocou, riadiacej jednotky,úplne automatická 85.000,- Sk
regulácia a ovládanie,snímanie a vyhodnocovanie pretlaku
Podlahový rošt predstavuje :rošt príslušnej nosnosti 800x1000 mm   aj s podpornou konštr.
              podlahový filter FV 50
            nosič podlahových filtrov
      cena : 1.800,-Sk/m2
V prípade dodávky aj obvodového plášťa - steny z PU panelov , tak predpokladaná cena
PU panela aj s rámovou konštrukciou  predstavuje čiastku  1.500,- Sk/m2
Uvedené ceny sú bez DPH, dopravy a montáže.
K uvedeným cenám je potrebné počítať s nákladmi :    prídavné vzduchotechnické potrubia, komín
  prívod plynu a el.energie
revízie
Piešťany   január 2002.