Názov výrobku

typ

rozmer sita (mm)

dierovanie (mm)

Vertikálny šrotovník TAURUS

VM 3 - VM 75

všetky rozmery

3, 4, 5

Aspiratér

ASP 750

750 x 750

podľa požiadavky

Sitový triedič PETKUS

K 523

500 x 1470

podľa požiadavky

K 525

287 x 730

715 x 660

1280 x 630

1100 x 710

podľa požiadavky

podľa požiadavky

K 527

K 545

K 547

K 548

K 531 GIGANT

Ostatné podľa požiadaviek vrátane čistiacich guliek

 

podľa požiadavky

podľa požiadavky

Späť