Komplexnosť riešení :

Nároky na výrobcov pri zavádzaní systémov riadenia kvality ISO nie je možné zabezpečiť bez kvalitných a komplexných riešení riadenia a monitorovania výroby. Kvalitné riadenie je podmienené kvalitnou technológiou. Pre zabezpečenie týchto požiadaviek je nutné zabezpečiť úzku spoluprácu technológov, projektantov a programátorov riadiacich systémov. AGRO VOS má z uvedeného dôvodu vlastné technolgické , projektové a softwarové oddelenia s dlhoročnými skúsenosťami.

Riadiace systémy firmy AGRO VOS zabezpečujú:  

·            automatizované riadenie strojov a technologických celkov

·            diagnostiku porúch riadeného zariadenia

·            vizualizáciu riadenej technológie

·            komfortnosť obsluhy

·            archiváciu sledovaných parametrov výroby

Výhody riadiacich systémov firmy AGRO VOS :

·            možnosť vytvorenia riadiaceho systému " na mieru "

·            nasadzovanie riadiacich automatov renomovaných výrobcov /B+R automation, Klockner& Moeller, AMiT/

·            možnosť pripojenia riadiacich systémov iných firiem do riadiaceho systému

·            prístup k technológii podľa práv užívateľov

Riadiace systémy firmy AGRO VOS sú nasadené v širokom pásme aplikácii:

·            komplexné riadenie výrobní kŕmných zmesí

·            riadenie prevádzky obilných síl

·            váhové hospodárstvo

·            riadenie granulačných liniek

·            riadenie šrotovacích liniek

·            riadenie dávkovacích zariadení

·            monitorovanie teplôt skladovaných surovín