Nákup súboru technologických zariadení pre vývoj linky na výrobu biopaliva (EVO)

Dokumenty:

Otváranie ponúk - časť Ostatné - 07.02.2014.pdf

Otváranie ponúk - časť Kritériá - 17.02.2014.pdf

Oznámenie o výsledku.pdf

Späť