Typorozmer

Príkon pohonu (kW)

Výkon (t/hod)

Hmotnosť (kg)

Model 3001 (horizontálny jednopásový)

1,8

2,3

960

Model 3002 (horizontálny dvojpásový)

1,95

4,5

1715

Model 400 (bubnový)

1,8

0,4

 

Späť