Drviče granulátu sa dodávajú s manuálnym alebo elektronickým nastavovaním medzery drviacich
valcov a s hviezdicovitým dávkovačom alebo bez neho.

Typorozmer drviča

Príkon (kW)

Výkon (t/hod)

Drvič s jedným párom valcov

Drvič s dvomi pármi valcov

SBR A I

7,5

8 - 10

X

 

SBR B I

11

10 - 12

X

 

SBR C I

11 - 15

12 - 14

X

 

SBR A II

7,5

16 - 20

 

X

SBR B II

11

20 - 24

 

X

SBR C II

11 - 15

24 - 28

 

X

Spä