Technológia lisovania oleja za súčasného tepelného spracovania olejnatých semien ExPress®

(Spracované podľa materiálov firmy Insta-Pro®)

Späť

Hlavnými technologickými operáciami procesu spracovania olejnatých semien, ktorý vyvinula firma Insta-Pro® je suchá extrúzia extrdérom Insta-Pro® a následné kontinuálne lisovanie oleja z extrudátu. Proces, registrovaný pod názvom ExPress®, umožňuje zaradením extrudéra zvýšiť výťažnosť procesu až na 75 % obsahu oleja v olejnatých semenách. Proces ExPress® je environmentálne neškodným mechanickým procesom, ktorý nevyužíva žiadne chemické rozpúšťadlá, paru alebo externé zdroje tepla a nevytvára škodlivé odpady.

Rôzne olejniny obsahujú aj antinutričné a nežiadúce látky, napríklad:

inhibítor trypsínu a chymotrypsínu (zhoršuje trávenie proteínu),

lecitíny (znižujú stráviteľnosť nedusíkatého extraktu),

ureázu,

alergenické faktory (redukujú absorbciu živín),

lipázu a lipoxygenázu (peroxidácia a fazuľová vôňa),

gossypol (toxický pigment),

taníny,

glukosinoláty (toxické zlúčeniny).

Nezávislé štúdie preukázali, že technológia suchej extrúzie Insta-Pro® je okrem efektu na výťažnosť lisovania oleja najefektívnejšou cestou na redukovanie uvedených antinutričných a nežiadúcich látok na bezpečné hladiny bez negatívneho vplyvu na kvalitu proteínu alebo amínokyselín.

Najrozšírenejšou olejninou, spracovávanou systémom ExPress® sú sójové bôby. Sójové bôby spracované suchou extrúziou a sójová múčka, ziskaná procesom ExPress®, prinášajú v kŕmnych zmesiach v porovnaní s inými postupmi spracovania sóje najlepšie výsledky: vyššie denné prírastky hmotnosti pri nižších kŕmnych dávkach. Zvláštnu pozornosť chovateľov ošípaných a hydiny si zasluhuje skutočnosť, že sucho extrudované sójové bôby a sójová múčka ExPress® majú zlepšenú stráviteľnosť amínokyselín, čoho dôsledkom je menej dusíka, uvoľnovaného do prostredia.

Systém ExPress® umožňuje výrobu prírodného sójového oleja, ktorý je vhodný na humánnu výživu bez extenzívnej rafinácie. Olej má príjemnú farbu, arómu a chuť. Suchá extrúzia uvoľňuje procesom deštrukcie buniek olejnín tokoferoly - prírodné antioxidanty - ktoré obsahujú sójové bôby. Sójový olej ExPress® má najvyšší obsah tokoferolov, ktoré ho stabilizujú na dobu mesiacov pri bežných skladovacích podmienkach. Tokoferoly taktiež mesiace chránia sucho extrudovanú sójovú múčku pred stuchnutím.

Systém ExPress® je ideálny na výrobu naturálnych olejov a múčok zo zvláštnych, geneticky nemodifikovaných olejnín s chránenou identitou.

Parametre a výsledok procesu ExPress® pri niektorých olejninách nám ukazuje nasledovná tabuľka:

OLEJNINA

Obsah surového oleja (%)

Obsah surového Proteínu (%)

ÚČinnosť procesu lisovania (%)

Telota extrúzie (0C)

zostatok oleja v múčke (%)

obsah proteínu v múčke (%)

Sójové bôby

18-22

36-40

65-67

143-157

6-9

42-46

Bavlník

20-22

24-27

65-70

138-149

6-8

26-30

Kanola

35-40

22-26

72-75

120-127

8-11

32-37

Slnečnica

35-45

16-22

72-75

116-127

10-13

22-27

Typické výsledky analýzy sójových bôbov po suchej extrúzii Insta-Pro® a sójovej múčky po procese ExPress®:

Názov zložky

Sójové bôby (%)

Sójová múčka (%)

Sušina

93,0

94,0

Surový proteín

38,0

46,0

Éterový extrakt (tuk)

18,0

7,0

Hydrolýza kyselinami

19,5

7,7

Surová vláknina

5,2

5,5

Popol

4,5

5,3

Stráviteľný surový proteín

88,0

 

Nedegradovateľný proteín (% zo surového proteínu)

65,0

50,0

Voľné mastné kyseliny

1,0

0,5

Kyselina linoleová

9,0

4,5

Kyselina linolenová

2,0

0,9

Lecitín

0,7

0,2

 

Typické podiely v kŕmnych zmesiach v %, používaných v USA:

Druh

Štart

Rast

Ukonč. rastu

Výkrm

Broilery

22

28

 

20

Morky

22

28

 

20

Kačice, husi

20

20

 

15

Ošípané

20

25

25

28

Teľce

 

20

   

Dojnice

 

25

   

Býčky

 

25

   

Pstruh, losos

 

10

   

Kapor, sumec

 

20

   

 

AGRO VOS s.r.o Piešťany

Späť