Granulačná linka výkonu až do 24 t/hod

Späť

1. Predmet ponuky

                                                           

      

Predmetom ponuky je granulačná linka výkonu až do 24 t/hod, vhodná na granulovanie všetkých bežných kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá. Overená je aj vysoká účinnosť granulačných lisov pri granulovaní neabrazívnych nerastov ako sú zeolit, síra a pod.

K dispozícii - podľa požadovaného výkonu - je výber z 24 typorozmerov granulačných lisov s príkonom hlavného pohonu od 7,5 do 280 kW. Lisy sú produktom firmy La Meccanica s.r.l., Cittadella, ktorej výrobky spĺňajú európske štandardy a parametrom cena/kvalita zaujímajú trvalé miesto na špičke európskej ponuky.

Granulačné lisy sú vhodné na granulovanie s parou ale aj na suché granulovanie bez pary. Spotreba pary pri kondiciovaní zmesí pre hydinu dosahuje 5-6 % z hmotnosti zmesi, pri zmesiach pre HD postačujú 3-4 %. Vzhľadom na kvalitu granúl nemá byť obsah tuku pred granulovaním vyšší než 2 - 2,2 %. Obsah melasy sa pripúšťa do 3-5 %. Pri vyššom obsahu melasy môže spôsobovať problémy lepivosť zmesi aj pri jej dávkovaní za pomoci pary ako jej nosiča.

Bežné pracovné teploty uvádza tabuľka:

DRUHY KŔMNYCH ZMESÍ

PRACOVNÁ TEPLOTA

Krmivo bohaté na obilie

Normálne 70 - 800 C

Krmivo citlivé na prehriatie:

- s obsahom cukru 5 - 10 %

- s obsahom sušeného mlieka 5 - 10 %

Maximálne 40 - 500 C

Krmivo bohaté na proteíny:

- obsah surových protidov 25 - 40 %

- obsah melasy vyšší ako 5 %

Maximálne 40 - 500 C

Krmivo bohaté na výživné látky:

- vláknité, objemové a ľahké, s obsahom

proteínu 12 - 16 %

Maximálne 40 - 500 C

Krmivo s obsahom močoviny nad 6 %

- obsah močoviny a melasy 5 - 8 %

- vysoký obsah minerálov

Práca bez pary

Referenčné kŕmne zmesi majú nasledovné receptúry:

Surovina (%)

hydina

ošípané

Kukurica

34,7

30,0

Jačmeň

30,0

-

Pšenica

12,0

39,0

Sója 48

14,0

20,0

Mäsokostná múčka 52% proteínu

5,0

6,81

Bikalciumfosfát

1,2

0,3

Kalcium

1,1

0,3

Rastlinný tuk

1,0

2,5

Chlorid sodný

0,5

0,24

Premix

0,5

0,5

Lyzín

-

0,1

Metionín

-

0,25

 

2. Technická charakteristika hlavných zariadení granulačnej linky

2.1. Granulačný lis

Granulačný lis pozostáva z nasledovných zariadení:

2.1.1. Závitovkový dávkovač

plášť a závitovkový hriadeľ dávkovača je vyrobený z ocele AISI 304,

veľké bočné odnímateľné kryty umožňujúce dokonalé čistenie dávkovača,

elektrohydraulický plynulo regulovateľný pohon,

pevne nastaviteľný regulačný rozsah ( maximum a minimum otáčok hriadeľa dávkovača),

nastaviteľná rýchlosť zmeny otáčok hriadeľa dávkovača,

mikrospínač, signalizujúci zamletie mixéra.

2.1.2. Mixér

plášť, hriadeľ a nastaviteľné lopatky mixéra sú vyrobené z ocele AISI 304,

veľké bočné odnímateľné kryty umožňujúce dokonalé čistenie mixéra,

na zvláštnu požiadavku sú k dispozícii

predĺžený mixér,

dvojitý mixér (verikálne alebo horizontálne usporiadanie) - zabezpečujúci dokonalé kondiciovanie zmesi a v kombinácii s elektrickým ohrevom plášťa mixérov vytvárajúci tzv. "tepelný štít", zabezpečujúci likvidáciu patogénych zárodkov (možná budúca požiadavka EÚ),

tepelne izolovaný mixér, znižujúci spotrebu pary najmä pri režimoch práce, kde je potrebné regulovať teplotu kondiciovania zmesi (vysoký obsah cukru mlieka, melasy, apod.).

2.1.3. Blok granulátora:

mimoriadne kompaktná konštrukcia - držiak matrice tvorí s remenicou jeden celok,

vpád s magnetom, čelo granulátora a operný prstenec matrice z ocele AISI 304,

tvrdo chromovaný hlavný čap,

upínanie matrice manuálne, na zvláštnu požiadavku ručné hydraulické alebo mechanické hydraulické,

systém mazania automatický, nastaviteľný podľa typu práce alebo manuálny,

pneumaticky ovládaná klapka v násypke komory granulátora umožňujúca obtok komory pri zamletí granulátora a odber vzoriek sypkej zmesi.

2.1.4. Poistné a bezpečnostné zariadenia granulátora:

mikrospínač strižného kolíka hlavného čapu.

mikrospínač klapky dávkovača - zopína se pri zamletí mixéra,

mikrospínač bočného krytu remenice, cez ktorý se mení matrica,

mikrospínač krytu spojky hlavného motora (len model OR),

mikrospínač zámku čela (dverí) granulátora,

mikrospínač čela (dverí) granulátora,

mikrospínač zadnej krytky skrine granulátora,

elektronická kontrola otáčok matrice,

mikrospínač nádrže mazacieho čerpadla - zopína se pri nedostatku maziva (len pri typoch s automatickým mazaním).

2.1.5. Matrice psrtencovitého tvaru sa vyrábajú z výkovkov firmy KRUPP z nehrdzavejúcej kyselinovzdornej ocele X46Cr13. Sú vákuovo kalené a upchaté zábehovou zmesou po cca 30 min zábehu. Hrúbka matrice 40 - 110 mm, vŕtanie 1,6 - 12 mm podľa účelu.

Poznámka:

Firma LaMeccanica bežne vyrába matrice ako ND pre granulátory Buhler, Robinson-Paladin, DG-1, Van Aarsen, CPM, Landers, Mabrik, Matador, Maier, Milltech, Muhlenbau Dresden, Norvidan, Orbit, Ottevanger, Promill, Rouselle, Salmatec-Maxima, Sogem, Sprout Waldron, Stolz, Swiss Combi, Walter, Wetstein, Diversen).

Súčasťou dodávky je slovenský, veľmi názorný, 162 stránkový obrázkový manuál, ktorý obsahuje:

podrobný opis výrobku,

podrobný opis pracovných postupov,

podrobný opis odstraňovania porúch zariadenia a nedostatkov granulí,

obrázkové znázornenie pracovného postupu všetkých obslužných, úrdžbárskych, opravárenských operácií (viď vzory v prílohe),

obrázkový katalóg náhradných dielov.

2.2. Chladiaca kolóna (výrobok firmy AGRO VOS podľa dokumentácie firmy

LaMeccanica s.r.l.)

Chladiaca Kolóna pracuje na princípe protiprúdeho chladenia, vyznačujúceho sa vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou energie. Vyprázdňovanie vychladeného materiálu sa deje rovnomerne a súčasne v celom priereze kolóny, čím je zabezpečený rovnaký čas chladenia každej granuly a vylučuje sa akékoľvek prednostné prúdenie určitej časti navrstveného materiálu (dokonalé zabezpečenie princípu "first in/first-out").

Od dopadu do kolóny až po jej opustenie nie je medzi granulami žiaden relatívny pohyb. Celá vrstva sa pohybuje vertikálne jako jeden celok. Vynášacie prvky kolóny sú konštruované tak, aby granule opúšťali kolónu veľmi opatrne bez prenosu strižných síl a umožňuje dokonalé a bezozvyškové vyprázdnenie kolóny.

Konštrukcia chladiacej kolóny umožňuje regulovať nasledovné parametre:

rovnomernosť vrstvenia materiálu v komore chladiča,

výkon vyprázdňovania,

frekvenciu vyprázdňovania,

chladiaci výkon v t/hod (zmenou výšky vrstvy materiálu v komore chladiča).

Chladiaca kolóna pozostáva z nasledovných zariadení:

2.2.1. Elektropneumatické ovládanie chladiacej kolóny

elektromotorické ovládanie bežného pracovného pohybu rámu,

pneumaticky ovládané uzavretie kolóny v prípade výpadku elektrického prúdu,

pneumaticky ovládané vyprázdnenie a vyčistenie kolóny po ukončení práce.

2.2.1. Vstupný turniket: vyrobený z ocele 17 248.

2.2.2. Komora chladiacej kolóny

horný kryt, bočné steny a výsypka chladiacej kolóny sú vyrobené z ocele 17 248,

statický vrstvič granulátu v hornej časti kolóny,

priehľadné kontrolné okienko umožňuje počas odstávky vstup do kolóny.

2.2.3. Regulačné a bezpečnostné prvky:

mikrospínač polohy pohyblivého rámu,

pracovný a bezpečnostný snímač hladiny granulátu,

solenoidný ventil uzavretia komory chladiča pri výpadku prúdu.


Súčasťou dodávky je slovenský, veľmi názorný, 45 stránkový obrázkový manuál, ktorý obsahuje:

podrobný opis výrobku,

podrobný opis pracovných postupov,

podrobný opis odstraňovania porúch zariadenia,

obrázkový katalóg náhradných dielov.

 

2.3. Drvič peliet typu SBR

Drvič peliet je v zahraničí bežne využívanou súčastou granulačných liniek. Zaraďujeme ho do linky medzi chladiacu kolónu a separátor odrolu. Pracovným orgánom drviča sú v závislosti od požadovaného výkonu jeden alebo dva páry jemne ryhovaných drviacich valcov, z ktorých jeden má priečne a druhý pozdĺžne ryhovanie. Pracovné valce majú rôznu rýchlosť rotácie. Pracovná medzera ( vzdialenosť medzi valcami) je nastaviteľná v rozsahu 0,0 - 3,0 mm manuálne alebo servopohonom. Špeciálne drážkovanie pracovných valcov minimalizuje obsah odrolu.

Význam drviča spočíva v tom, že výrazne zvyšuje ekonomickú efektívnosť granulačnej linky nasledovnými účinkami:

znižuje rozsah sortimentu matríc rôzneho vŕtania, čím znižuje finančné náklady na obnovu a rozširovanie sortimentu matríc,

znižuje rozsah prestojov granulačnej linky, ktoré vznikajú výmenami matríc pri prechodoch na výrobu iného priemeru peliet,

umožňuje optimálny výkon granulačnej linky tým, že i pri potrebe granulí malých rozmerov umožňuje prácu granulačného lisu s matricou väčšieho priemeru vŕtania - odstraňuje negatívny vplyv matríc malého priemeru vŕtania na výkon granulačného lisu.

Charakteristika drviča:

tuhá kovová konštrukcia,

drviaca medzera nastaviteľná manuálne - voliteľne servopohonom v rozsahu 0,0 - 3,0 mm,

drážkované a kalené valce s priečnym a pozdĺžnym špeciálnym drážkovaním,

pohon rýchlejšieho valca remeňovým prevodom,

odskok pomalého valca na odpruženom suporte v prípade preťaženia v rozsahu 20 mm,

obtok drviacich valcov ovládaný pneumatickým valcom,

Voliteľné prídavné zariadenie:

rotačný hviezdicovitý dávkovač zaisťujúci rovnomernosť plnenia pracovných valcov vybavený pneumaticky ovládaným obtokom dávkovača,

statický dávkovač - distribútor.

Súčasťou dodávky je slovenský, veľmi názorný, 75 stránkový obrázkový manuál, ktorý obsahuje:

podrobný opis výrobku,

podrobný opis pracovných postupov,

podrobný opis odstraňovania porúch zariadenia,

obrázkový katalóg náhradných dielov.


2.4. Separátor odrolu

Do granulačnej linky obvykle zaraďujeme vibračný triedič - separátor odrolu. Triedič je dvojsitovým strojom s priamočiaro kmitajúcou sitovou skriňou.

Budičom kmitov sú dva vibromotory s nastaviteľným nevývažkom a vektorom kmitavého pohybu. V dôsledku kmitavého pohybu je dotyk granulí so sitom bodový, granule se pohybujú skokmi a nie trením ako pri separátoroch s kľukovými mechanizmami. Granule sa o povrch sita neodierajú a sito nepoškodzujú. Dôsledkom je vysoká účinnosť separácie a dlhá životnosť sít. Separácia prebieha rovnomerne po celej ploche sita.

Na zvláštnu požiadavku je možné dodať rotačný separátor odrolu.

 

2.5. Systém riadenia granulačnej linky (produkt firmy AGRO VOS, s.r.o.)

Systém riadenia je hardvérovo založený na pružne programovateľnom automate AMIT s alfanumerickým displejom. Softvér, ktorý vždy vychádza z konkrétneho pojektového riešenia a konkrétnych požiadavok na systém, je produktom firmy AGRO VOS.

Softvér je otvorený a je ho možné opakovane operatívne upravovať podľa požiadaviek užívateľa tak, aby presne kopíroval postupnosť vytvárania celkového ASR výrobne KZ a stal se jeho zložkou.

Systém riadenia štandardne umožňuje:

ochranu pred zneužitím požadovaním hesla,

automatický nábeh výroby, automatickú reguláciu výroby podľa implicitne nastavených parametrov a automatické ukončenie výroby po minutí zásoby sypkej zmesi,

manuálny režim nábehu a riadenia výroby interaktívnou komunikáciou sytému s operátorom,

zmenu množstva dávkovanej sypkej zmesi reguláciou otáčok závitovkového dávkovača v závislosti od odchýľky skutočného od zadaného prúdového zaťaženia hlavného pohonu granulátora,

zmenu množstva dávkovanej pary reguláciou parného ventilu v závislosti od odchýľky skutočnej teploty kondiciovanej zmesi na výstupe z mixéra do granulátora od jej nastavenej hodnoty,

možnosť riadenia ďaľších zariadení, napríklad nástreku kvapalín do mixéra alebo na matricu,

zmenu nastavených regulačných parametrov,

hlásenie porúch linky v rozsahu ovládaných pohonov, bezpečnostných snímačov a hladinomerov a ich lokalizáciu,

interaktívne riadenie údržby hlásením požadovaných úkonov operátorovi v závislosti od odpracovaných hodín.

Obsluha dostane k dispozícii podrobný manuál s obrázkovým znázornením jednotlivých stavov linky a s jasnými pokynmi, čo v danej situácii robiť.

 

AGRO VOS s.r.o Piešťany

Späť