Osvetlenie

Osvetľovacie telesá (8 x 3 ks x 36W)
sú utesnené a umiestnené v horných
rohoch kabíny za sklom

 

Rozvádzač

 

 

Dvere

Dvere sú trojkrídlové s jedným
obslužným krídlom čiastočne
preskleným.

Obvodový plášť


 

Konštrukcia agregátov

Konštrukcia teplovzdušného agregáta
a odsávacieho filtra je odvodená z
rámovej koncepcie;rám je postavený
zo stabilných hliníkových profilov
spájaných pomocou špeciálnych odliatkov.
Steny sú z pozinkovaného plechu,
teplovzdušný agregát je naviac aj tepelne
izolovaný 

Horák

V lakovniach používame certifikované dvojpólové
plynové horáky so zabezpečeným záručným a pozáručným
servisom; dvojpolohový horák v kombinácií s riadiacou
jednotkou zabepečuje konštantnú teplotu vo zvolenom
režime

                              tabulka.gif (1856 bytes)Rekuperátor

Ide o tepelný výmenník vzduch-vzduch.
Jeho zaradenie do siete vzduchotechnických
potrubí umožňuje znovuzískanie tepla
zo vzduchu odchádzajúceho z filtračného
agregátu s účinnosťou okolo 50%. Podľa
množstva prečerpávaného vzduchu ich môžeme
zaradiť na požadovaný výkon


Ventilátory

Radilálne ventilátory sú podľa potreby jedno alebo
dvojobehové,s pohonom prostredníctvom klinových
rameňov.Tento spôsob pohonu zaručuje:
  -napatrné vibrácie a nízku hlučnosť,
  -vysokú účinnosť pri relatívne
    nízkych otáčkach,
  -optimálny vzduchový výkon aj pri
    znečistených filtroch a ľahkú údržbu.
Ventilátory prečerpávajú v kabínach vzduch
s objemom od 14 000 do 30 000 m3/h.


Teplovzdušný výmenník

Sú vyhotovené zo špciálnej žiaruvzdornej
ocele s vysokou životnosťou päťročnou zárukou.
Konštrukcia výmenníka zabezpečuje jeho
vysokú účinnosť a umožňuje ľahkú údržbu


Filtre

ponuka filtrov