Striekacie kabíny

         

         Osvetlenie
        Rozvádzač
        Dvere
        Obvodový plášť
        Konštrukcia agregátov
        Horák
        Rekuperátor
        Ventilátory
        Teplovzdušný výmenník

         Filtre
      Referencie
     
Cenník

    Kabíny s kovovou podestou pre sušenie do 800C s vertikálnym prúdením                  tabulka.gif (1856 bytes)
    vzduchu so suchou filtráciou a aktívnym uhlím

    Kabíny na betónovom základe pre sušenie do 800C s vertikálnym prúdením               tabulka.gif (1856 bytes)
    vzduchu so suchou filtráciou a aktívnym uhlím

    Veľkorozmerové kabíny na betónovom základe s vertikálnym prúdením vzduchu      tabulka.gif (1856 bytes)
    so suchou filtráciou a aktívnym uhlím

    Depurátory (filtračné zariadenia) so suchými filtračnými kazetami a aktívnym uhlím  tabulka.gif (1856 bytes)

   Odsávacie steny so suchou filtráciou a aktívnym uhlím                                                tabulka.gif (1856 bytes)

    Technologické komponenty a príslušenstvo

 

Odsávače prachu s príslušenstvom (C.A.V. S.r.l. Toscanella,I)

Odsávače prachu:

Výkyvné rameno odsávača prachu: