Názov stroja

Typorozmer stroja / výkon (t/hod)

500

700

1000

Malopriemerová odieračka pšenice KMPO

3

5

12

Malopriemerová odieračka raže KMPL

0,7

1,5

6

Lúpačka hrachu KMPH

0,2

0,4

1

Leštička kmínu KMPK

1

2

5

Leštička ryže KMPR

0,8

3

5

Odosinkovač jačmeňa KMPJ

1,5

3

6

Doporučený typ aspiračnej skrine PASR

500

500

800

Späť