Verejné  Obstarávanie

Výskum optimálnej štruktúry paliva (EVO) Výskum optimálnej štruktúry paliva (EVO) - ZRUŠENÉ
Výskum optimálnej štruktúry paliva (EVO) Výskum optimálnej štruktúry paliva (EVO) - ZRUŠENÉ
Nákup slamy pre technologickú linku (EVO) Nákup slamy pre technologickú linku (EVO)
Nákup súboru technologických zariadení pre vývoj linky na výrobu biopaliva (EVO) Nákup súboru technologických zariadení pre vývoj linky na výrobu biopaliva (EVO)