Použitie filtračných materiálov

Filtračné kazety jednorázové

s rámom zo silného kartónu, alebo z plastu s veľký-
mi otvormi a rôznymi typmi filtračných priehradok
vyriešia všetky problémy s filtráciou tam, kde by sa
použitie iných systémov stalo neekonomickým.
Predfiltrácia, kondiciovanie, dezodorácia, lakova-
nie a pod.
Filtračné kazety

s rámom zo silného pozinkovaného plechu alebo z ocele so
zváranou kovovou sieťkou, s rôznymi typmi filtračných ma-
teriálov (syntetické, zo skleneného vlákna, z kovu).
V ploche alebo skladanej verzii sa zvačšuje filtračný povrch
v závislosti na čelnom priereze.
Na stredne účinnú filtráciu, predfiltráciu, kondicionovanie
lakovanie, fan-coils.
Regenerovateľné.

Vreckové filtre
strednej a vysokej účinnosti

Vrecká typu P-ME z polyesterových vlákien na stre-
ne účinnú filtráciu (85 - 91%). Vrecká typu
V-HE z jemných sklenených vlákien vysokej účinnosti
na dokonalé filtrovanie (45 - 95%). Tieto posledné hodnoty
sa vzťahujú na účinnosť pri prachu so stredným priemerom
1 mikrón. Obidva typy sú samozhášacie.Vrecká typu
V-HE sú určené zvlášť na kondicionovanie v nemocni-
ciach, v potravinárskom priemysle atď..Taktiež v lakova-
cích zariadeniach, kde sa vyžaduje najvyšší stupeň doko-
nčovacích prác.

Príslušenstvo

Rukávové filtre na odprašovanie v rôznych typoch a
rozmeroch. Čiapočkové filtre vyrobené pre kuchyne.
Kryty kaloriferu a vysekávané kusy. Príslušenstvo na fil-
tráciu farieb. Tesnenie. Nylonové mikrosieťky s 5.000
alebo 10.000 očkami na cm2.