Štúdie, projekty a vyššia dodávateľská činnosť

1. Sypké materiály:

odrážka

manipulácia a skladovanie

odrážka

dávkovanie, váženie a balenie

2. Skleníkové hospodárstvo

3. Zrniny:

odrážka

manipulácia a skladovanie s prevzdušňovaním a meraním teplôt, hladín a vlhkosti

odrážka

sušenie, čistenie a triedenie

4. Osivá:

odrážka

čistenie, triedenie a morenie,

odrážka

váženie a balenie

5. Kŕmne zmesi:

odrážka

výroba sypkých, granulovaných a tukovaných kŕmnych zmesí,

odrážka

linky na výrobu premixov a koncentrátov,

odrážka

šrotovacie linky,

odrážka

granulačné linky,

odrážka

linky na expandovanie KZ,

odrážka

extrúzne linky na výrobu tvarovaných krmív (pet food)

odrážka

zásobníky surovín a hotových výrobkov,

odrážka

váženie a balenie

6. Sladovne:

odrážka

príjem, čistenie, triedenie a namáčanie jačmeňa,

odrážka

odklíčkovanie a expedícia sladu,

odrážka

aspirácia technologických liniek a síl

7. Olejniny:

odrážka

extrúzne linky na spracovanie sóje do kŕmnych zmesí,

odrážka

technológia spracovania olejnín

8. Hydinárske farmy:

odrážka

batérie klietok podľa noriem EÚ,

odrážka

linky na výkrm broilerov; špirálové a reťazové so systémami proti hradovaniu

odrážka

linky na výkrm ťažkých nosníc vrátane hniezdenia,

odrážka

automatická klimatizácia hál

odrážka

triedičky a baličky vajec,

odrážka

dehydratácia a odstraňovanie trusu,

odrážka

granulovanie fermentovaného trusu

9. Granulovanie zeolitu   a práškových neabrazívnych chemikálií

10. Aspirácia prašných prevádzok (obilných síl, výrobní kŕmnych zmesí, a pod)

11. Systémy automatizovaného riadenia výrobných liniek s vizualizáciou procesov

12. Lakovne: - striekacie a sušiace kabíny,

odrážka

odsávacie steny pre lakovne,

odrážka pomocné prevádzky lakovní

13. Výrobné a skladovacie haly