Dodávky pre rezort poľnohospodárstva

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2010

1. Príjem, čistenie a skladovanie v oceľových silách 2x5000 t, šrotovanie a dávkovanie do výroby bioetanolu, Liehocomp Dubovany (vo výstavbe)
2. Príjem, čistenie a skladovanie v oceľových silách 2x5000 t, šrotovanie a dávkovanie do výroby bioetanolu, Red Collin Nadlice (vo výstavbe)
3. Príjem, čistenie a skladovanie v oceľovom sile 5000 t, šrotovanie a dávkovanie do výroby bio-tanolu, Považská Pálenica, Považská Bystrica (vo výstavbe).
4. Výrobňa biokrmív vrátane granulačnej linky LaMeccanica s lisom CLM 304 45 kW, výkon 2 t/hod + ASR výrobne v Parchovanoch, ST OMEGA Parchovany (vo výstavbe).
5. Obilné silo na kukuricu kapacity 1x14500 mc v Bolerázi, AMYLUM, s.r.o. Boleráz.

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2009

1. Obilné silo kapacity 140.000 ton, (14 x 12344 m3) pre TOV „KoronAgro“ Zolotonoša, Čerkasská oblasť, Ukrajina
s dvomi sušiarňami „STRAHL“ 12000FR výkonu 2x48 t/hod při odsušku 28/14%. Celkový investičný náklad 10.7 mil. Euro (vo výstavbe).
2. Obilné silo kapacity 5000 ton (4 x 1742 m3) s automobilovou váhou, PD Choňkovce. Celkový investičný náklad cca 655.000 Euro.
3. Zväčšenie skladovacej kapacity oceľového obilné silo objemu 15 x 6380 m3 na 21 x 6380 m3 (celková kapacira 133980 m3) vrátane nového príjmového koša.
VITAFLÓRA, Kolá-rovo. Celkový investičný náklad cca 1.3 mil Euro.
4. Granulačná linka LaMeccanica s granulačným lisom CLM 420.150, 110 kW, výkon do 8 t/h + ASR na granulovanie otrúb, VITAFLORA, mlyn Kolárovo.
5. Obilné silo kapacity 20.000 ton, (5 x 5109 m3) v Parchovanoch, ST OMEGA Parchovany (vo výstavbe)
6. Rekonštrukcia máčiarne a klíčiarne jačmeňa – Sladovňa LYCOS v Trnave (v spolupráci so spoločnosťou PROJECT MALT, s.r.o. Bystrovany)
7. Sladovňa výkonu 15000 t/rok v Mlynici, Tatranská sladovňa Poprad – projekt pre sta-vebné povolenie (v spolupráci so spoločnosťou PROJECT MALT, s.r.o. Bystrovany)
8. Rekonštrukcia a modernizácia ražného mlynu technológiou firmy Bühler AG na výkon 80 t/24 hod.
9. Rozšírenie jestvujúceho pšeničného mlynu 240 t/24 hod o ďalšiu kapacitu výkonu 240 t/24 hod technológiou firmy Bühler AG.

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2008

1. Granulačná linka LaMeccanica s granulačným lisom CLM 304, 45 kW, výkon do 3 t/hod + ASR v Parchovanoch, ST OMEGA Parchovany
2. Oceľové obilné silo s kuželovitou výsypkou objemu 667 m3 pre Chemoprojekt, a.s. Praha, akcia PREOL Lovosice
3. Rekonštrukcia hvozdu s rekuperáciou tepla – Sladovňa LYCOS v Trnave (v spolupráci so spo-ločnosťou PROJECT MALT, s.r.o. Bystrovany)
4. Zariadenia na potlačenie explózie, Považský cukor Trenčianska Teplá
5. Odsávanie kalolisov, Považský cukor Trenčianska Teplá
6. Pásové dopravníky na dopravu cukru, Považský cukor Trenčianska Teplá
7. Inštalácia baličiek cukru s príslušenstvom, Považský cukor Trenčianska Teplá
8. Doprava peliet z DDGS na expedíciu, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
9. Vrecovacia linka na pelety, Energopol Myjava
10. Lisovanie repkového oleja, ENVIRAL, a.s. Leopoldov – spolupráca na projekte
11. Extrakcia repkových výliskov, ENVIRAL, a.s. Leopoldov – spolupráca na projekte
12. Aspirácia sladovne, Pivovar Veľký Šariš – realizačný projekt
13. Chladiaci box, Sports Veľké Kostoľany
14. Sušiareň obilia a linka na čistenie obilia výkonu 2 x 50 t/hod, v Čiližskej Radvani, CORN CORPORATION, s.r.o. Dunajská Streda

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2007

1. Rekonštrukcia výrobne kŕmnych zmesí M55, Poľnonákup HORNONITRAN, a.s. Prievidza
2. Rekonštrukcia technológie harvestorov a zásobníkov hotových výrobkov pri VKZ, Poľnonákup HORNONITRAN, a.s. Prievidza
3. Oceľové obilné silo kapacity 100.000 ton, ENVIRAL, a.s. Leopoldov s naskladňovaním, čistením, vyskladňovaním, vážením, odberom vzoriek, expedíciou,
prevzdušňovaním a protiexplóznou ochranou s výkonom naskladňovania 440 t/hod a vyskladňovacím výko nom 120 t/hod (vyskladňovanie aj cez bočné výpuste síl) so systémom riadenia na báze vlastného softvéru.
4. Triedenie kryštálového cukru na tri frakcie s dopravou do triediča a z neho. Výkon triediča 30 t/hod. Výstupná požadovaná frakcia 0,4 mm – Považský cukor Trenčianska Teplá
5. Úprava odsávacieho systému v bubnovej sušičke cukru, Považský cukor, Trenčianska Teplá
6. Osadenie explózneho systému v pneudoprave do zásobníkov – KRAFT Bratislava /Figaro/ v spolupráci so spoločnosťou PBI Senica
7. Silá typu Vítkovice 6x400 t vrátane vyprázdňovania cez podávače komponentov, PG Trade, Dvory nad Žitavou
8. Modernizácia miešarne kŕmnych zmesí, BONAGRO, a.s., Jiříkovice
9. Montáž pšeničného mlynu výkonu 360 t/24hod v Kolárove – 2. etapa, VITAFLÓRA Kolárovo
10. Vrecovacia linka sladu, výkon 6t/hod. a expedícia sladu do povozov ,výkon 25 t/hod – Pivo var Pilsberg Poprad
11. Rekonštrukcia prímových dopravných ciest 60 t/hod , obilné silo 21 kt – ENVIRAL, a.s. Leopoldov

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2006

1. Zväčšenie skladovacej kapacity: oceľové obilné silo objemu 8 x 6380 m3 na 15 x 6380 m3 (celková kapacira 95700 m 3)+ ASR na báze vlastného softvéru, VITAFLÓRA, Kolárovo
2. Zväčšenie skladovacej kapacity mlyna o oceľové zásobníky s kužeľovitou výsypkou 450 kapaci ty 5 x 539 m3, VITAFLÓRA, Kolárovo.
3. Miagacia linka zrnín výkonu 6 t/hod, BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
4. Oceľové obilné silo objemu 6 x 12143 m3 (celková kapacita 72858 m3) + ASR na báze vlastného softvéru v Čiližskej Radvani, AGRONET - RSD Dunajská Streda.
5. Granulačná linka LaMeccanica s granulačným lisom CLM 420.150, 110 kW, výkon 8 t/hod + ASR pre PZN Hontianske Nemce, MOVOB, s.r.o. Prešov
6. Dodávka a montáž zariadení do VKZ, AGRORAMA, s.r.o. Šaľa
7. Príjmový kôš a rekonštrukcia príjmových ciest s sile PALMA-TUMYS, a.s. Bratislava
8. Čiastočná rekonštrukcia technológie sila 21 kt, Poľnonákup HORNONITRAN, a.s. Prievidza
9. Rekonštrukcia technológie harvestorov VŽKG, Poľnonákup HORNONITRAN, a.s. Prievidza
10.Odsávanie obilných prachov pre silá 4x2500 t a 4x3900 t v Čiližskej Radvani, CORN CORPORATION, s.r.o. Dunajská Streda
11. Linka na nástrek glycerolu do miešačky kŕmnych zmesí, BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
12. Oceľové silo 3x40 t v Kolárove, PORTA, s.r.o. Bratislava
13. Linka na chladenie drevných peliet, Martin, KOVOD stroj, s.r.o. Slovenská Ľupča
14. Dodávka technológie pšeničného mlynu, Kolárovo, VITAFLÓRA Kolárovo
15. Príjem a sklad kukurice, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
16. Sklad a expedícia sušeného krmiva ((DDGS), ENVIRAL, a.s. Leopoldov

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2005

1. Oceľové obilné silo objemu 4 x 3900 m3 + ASR na báze vlastného softvéru v Čiližskej Radvani, AGRONET - RSD Dunajská Streda.
2. Oceľové obilné silo objemu 8 x 2143 m3 v Dvoroch nad Žitavou, P.G. TRADE, s.r.o. Ko márno
3. Oceľové obilné silo objemu 8 x 6380 m3 + ASR na báze vlastného softvéru v Kolárove, VITAFLÓRA, Kolárovo
4. Príjem, čistenie a skladovanie zrnín v silách 3 x 350 t – Peter Pastorek, Hurbanovo-Dulovce
5. Výroba a montáž 2 ks dekantér – Považský cukrovar Trenčianska Tepá
6. Silo na drevné pelety 2500t, naskladňovanie, vyskladňovanie a triedenie pri expedícii, Biomasa Kysucký Lieskovec
7. Linka na leštenie sladu – Pivovar Pilsberg Poprad
8. Silá 4 x 1500t na skladovanie zrnín – projekt – AGROCOOP Imeľ
9. Plniaca a baliaca linka drevných peliet – Biomasa Kysucký Lieskovec
10. Extrakcia a rezkolisy, montáž – Považský cukrovar Trenčiansk Teplá
11. Deliče sirupu, výroba a montáž – Považský cukrovar Trenčianska Teplá
12. Hydrodoprava jačmeňa – LYCOS sladovňa Trnava
13. Linka na morenie osiva – Legusem Horná Streda
14. Sklad múky 3 x 60t – Tempex Piešťany / PD Sokolce /
15. Granulačná linka LaMeccanica s granulačným lisom CLM 630 G, 220 kW, výkon 20 t/hod, PG TRADE, s.r.o. Komárno (VKZ Dvory nad Žitavou)
16. Linka pozberových úprav obilia s moričkou, mechanizácia podlahového skladu obilia a sušiareň obilnín FarmFans C-2120 (Grain Systems International – Illinois), PM Tisovec, s.r.o. (Farma Hucín)
17. Sušiareň obilia DAN-CORN (výrobca SUKUP – Iowa) typ DC 283, BOPOS Boleráz, s.r.o. Boleráz

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2004

1. Oceľové obilného silo objemu 4 x 3160 m3 + ASR na báze vlastného softvéru v Čiližskej Radvani, AGRONET - RSD Dunajská Streda.
2. Dodávka 2 ks chladičov GRANIFRIGOR KK400 AHY pre silo VITAFLORA, Kolárovo
3. Dodávka 1 ks chladiča GOLDSAAT GK320/404-S pre silo v Čiližskej Radvani, AGRONET – RSD Dunajská Streda.

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2003

1. Obrátenie výrobného postupu vo VKZ Trenčín pri zachovaní výkonu 20 t/hod za plnej prevádzky (odstávka 6 dní), BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
2. Kompletná rekonštrukcia motorickej elektroinštalácie vo VKZ Trenčín za plnej prevádzky (odstávka 6 dní), BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
3. Kompletná rekonštrukcia systému riadenia - zavedenie automatizovaného sys- tému riadenia VKZ počítačom na báze vlastného softvéru vo VKZ Trenčín za pl nej prevádzky (odstávka 6 dní), BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
4. Rekonštrukcia ražného sila 8 x 150 t pri obilnom mlyne v Kolárove (výmena doprav- ných ciest) Vitaflóra, s.r.o. Komárno, Mlyn Kolárovo
5. Automatizovaný systém riadenia ražného sila 8 x 150 t na báze vlastného softvéru, Vitaflóra, s.r.o. Komárno, Mlyn Kolárovo
6. Kompletný servis a znovuuvedenie obilného sila 8 x 400 t v Šaštíne-Strážoch do pre vádzky, LEGUSEM, s.r.o Horná Streda
7. Rekonštrukcia výrobne kŕmnych zmesí v Opatovciach - zmena kontinuálneho výrobného postupu na šaržový, výkon 7 t/hod, Výroba krmív, s.r.o., Opatovce nad Nitrou
8. Montáž spádových dopravných ciest a aspiráce v linke na pripravu osív, LEGUSEM, s.r.o Horná Streda
9. Dodávka a montáž technológie pre predvýkrm ošípaných, PD Čachtice
10. Linka na pozberovú úpravu obilnín, Selekt, a.s. Bučany
11. Linka na morenie osív, Selekt, a.s. Bučany
12. Linka na dopravu frakcií od triediča cukru, Považský cukrovar, a.s. Trenč. Teplá
13. Granulačná linka LaMeccanica s granulačným lisom CLM 420.100, 90 kW, výkon 6 t/hod + ASR, BONAGRO Blažovice, Česká republika

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2002

 1. Granulačná linka CLM 420.100 LaMeccanica, 6 t/hod + ASR, BOSKOP Poľnonákup  Trenčín, a.s. Trenčín
2. Výrobná linka kŕmnych zmesí pre HD výkonu do 20 t/hod, BOSKOP Poľnonákup  Trenčín, a.s. Trenčín
3. Úprava navažovania premixovej linky, BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
4. Úprava príjmu mäkkých surovín do VKZ, BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
5. Zväčšenie kapacity skladu hotovej výroby , BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
6. Dodávka a montáž technológie a motorickej elektroinštalácie obilného mlynu 180 t/deň, 
    Vitaflóra, s.r.o. Komárno, Mlyn Kolárovo
7. Dodávka a montáž aspirácie obilného mlynu 180 t/deň, Vitaflóra, s.r.o. Komárno, Mlyn  Kolárovo
8. Aspirácia dopravných ciest, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá
9. Montáž a aspirácia triediča cukru, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá
10. Aspirácia baliarne kryštálu a múčky, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenč. Teplá
11. Aspirácia dopravných ciest, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá
12. Odsávanie pár z výrobnej haly, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá
13. Dodávka odsávacieho zariadenia splodín pri opravách zariadení,
     POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá
14. Obilné silo MULMIX 4x2465 t v Čiližskej Radvani, AGRONET - RSD Dunajská Streda
15. Aspirácia sila 21 kt - 2. etapa, Poľnonákup LIPTOV, a.s. Liptovský Mikuláš
16. Granulačná linka CLM 304 výkonu do 4 t/hod + ASR, PD Čachtice
17. Dodávka šrotovníka VM 55 vrátane systému riadenia dávkovania šrotovacej linky v Plešivci,
      MOVOB, s.r.o. Prešov
18. Granulačná linka CLM 420.100 LaMeccanica, 3 t/hod + ASR + vyvíjač pary,
     ANPROVIMI, s.r.o. Galanta                     
19. Aspirácia čistiarne osív a úprava konštrukcie haly, VŠS Borovce, 
      Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
20. Výmena pohonov a dopravných pásov v kukuričnom sile, AMYLUM SLOVAKIA s.r.o. Boleráz
21. Tepelný generátor k sušiarni obilia, PIGAGRO, s.r.o. Jesenské
22. Granulačná linka CLM 420.150 LaMeccanica, 8 t/hod + ASR pre BELAR-TAJBA, a.s.
     Čaňa, MOVOB, s.r.o. Prešov
23. Šrotovacia linka výkonu 15 t/hod s riadením dávkovania, BELAR-NOVPOL, a.s. Veľ ké Ripňany
24. Dodávka niektorých komponentov a montáž linky Ottevanger na nástrek tuku na gra nule, 
      BELAR-NOVPOL, a.s. Veľké Ripňany
25. Dodávka niektorých komponentov a montáž linky Ottevanger na nástrek tuku na gra nule, 
      BELAR-TAJBA, a.s. Čaňa
26. Dodávka riadiaceho automatu a elektrorozvádzačov pre linku pozberových úprav a obilné silo Bojničky
27. Dodávka projektu elektročasti a riadenia, riadiaceho automatu a elektrorozvádzačov
     pre linku pozberových úprav a obilné silo Kaparáš
28. Šrotovacia linka výkonu 14 t/hod, linka na dávkovanie šrotov a obilné silo MULMIX   3 x 400 t
      pre  Liehovar v Hniezdnom, VUCHZ Brno
29. Dávkovacia a šrotovacia linka výkonu 3 t/hod pre liehovar, LECHA-BIO, s.r.o.   Nemšová
30. Elektronická vrecovacia váha EVA 50:             PD Mojmírovce
                                                
                        BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
                                                            
            AGROTRADE GROUP, s.r.o. Rožňava
                                                                        PD Čataj          
31. Separátor odrolu    AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom
                                Poľnonákup POVAŽAN, a.s. Žilina
32. Závitovkové dopravníky (žlabové a rúrkové) a dávkovače, korčekové elevátory, re ťazové dopravníky, 
      pásové dopravníky a ich ND: 20 odberateľov
33. Obehové závitovkové dopravníky na vyprázdňovanie síl s plochým dnom 
      - 2 ks pre PALMA-TUMYS, a.s. Bratislava
34. Čistiace a triediace stroje obilnín: KUT 500, LAGRIS Slovakia, s.r.o. Zvolen
35. Šrotovníky: 5 odberateľov
36. Aspiračné ventilátory: 5 odberateľov
37. ND ku granulátorom: 9 odberateľov
38. ND k čističkám, triedičkám a kombajnom (sitá a pod.): 7 odberateľov
39. ND k šrotovníkom (kladivká, sitá a pod): 23 odberateľov  

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

  Rok 2001

 

 1. Granulačná linka LaMeccanica, 8 t/hod + ASR, Poľnonákup SPIŠ, a.s. Spišské Vlachy
 2. Vákuová doprava cukru, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá
 3. Technológia výroby práškového cukru (balenie a komplex cukorného mlyna), POVAŽSKÝ
   
CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá

 4. Aspirácia triediacej linky cukru, dopravných ciest a skladu cukru vrátane odvetravia skladu
   
cukru, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s. Trenčianska Teplá
 5. Aspirácia sila 21 kt, Poľnonákup LIPTOV, a.s. Liptovský Mikuláš
 6. Rekonštrukcia šrotovacej linky, MVL AGRO, s.r.o. Malé Chlievany
 7. Demontáž tukovacej linky, BELAR-DUNAJ, a.s. Dunajská Streda
 8. Automatizovaný systém riadenia šrotovníka, BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
 9. Šrotovacia linka, Liehovar IRAF, s.r.o. Prietrž
10. Granulačná linka LaMeccanica CLM 304 + ASR, TATRAFAT, s.r.o. Huncovce
11. Odsávanie prachu, VSS Borovce, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
12. Rekonštrukcia šrotovacej linky, PD Preseľany
13. Projekt a elektrorozvádzače pre sklad obilia v PD Stakčín, PREMETAL, s.r.o. Prešov
14. Atypická sušiareň osív, ZELSEED, s.r.o. Horná Potôň
15. Extrudér Insta-Pro 2000C, Ovocinársky majetok, Michalovce
16. Zásobníky na suroviny k VKZ, PD Smrečany

17. Dodávka technológie obilného mlynu 180 t/deň - 1. etapa,  Vitaflóra, s.r.o. Komárno, Mlyn
     
Kolárovo
18. Linka na hmotnostné dávkovanie a homogenizáciu sójového mlieka ASP, s.r.o. Divina
19. Dodávka repasovanej granulačnej linky LaMeccanica CLM 520, 160 kW, 
     
FAULHAMMER, s.r.o. Tržek, ČR
20. Dodávka chladiacej kolóny RCC 19x19 a rotačného separátora odrolu ku granulačnej
     
linke, FAULHAMMER, s.r.o. Tržek, ČR
21. Dodávka chladiacej kolóny RCC 19x19, LaMeccanica, S.r.l. Cittadella, Taliansko
22. Dodávka chladiacej kolóny RCC 19x19 pre DOMICA, a.s. Plešivec, MOVOB, s.r.o.
     
Prešov
23. Dodávka chladiacich kolón RCC 24x24, 2 ks, LaMeccanica, S.r.l. Cittadella, Taliansko
24. Dodávka pásového a závitovkového dopravníka, PROXIMA POLAND, Poľsko

25. Technológia pre genetické banky, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
26. Teplovzdušný agregát pre pražiareň orieškov, ALFABIO, a.s. Banská Bystrica
27. Úprava technológie výrobne kŕmnych zmesí, PD Čachtice
28. Úprava vysokozdvižného vozíka na manipuláciu s matricami granulačného lisu,
     BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. Trenčín
29. Aspiračný závitovkový dopravník, TEMPEX, s.r.o. Piešťany

30. Expedícia cukru plniacim hrdlom do prepravníkov, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s.
    
Trenčianska Teplá
31. Tepelnoizolačné zábrany vo výrobných prevádzkach, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s.
    
Trenčianska Teplá
32. Sušiareň cukru - vstupná filtrácia vzduchu, POVAŽSKÝ CUKROVAR, a.s.     
     
Trenčianska Teplá

33. Elektronická vrecovacia váha EVA 50:
            
LEGUSEM, s.r.o. Horná Streda
      
       AGRARIA, a.s. Šaľa
            
AGROING BRNO, s.r.o., ČR
            
STS Krškany, s.r.o. Levice
34. Závitovkové dopravníky (žlabové a rúrkové) a dávkovače, korčekové elevátory, re
     
ťazové dopravníky a ich ND: 14 odberateľov
35. Obehové závitovkové dopravníky na vyprázdňovanie síl s plochým dnom - 2 ks pre
     
TAGREA Tábor, ČR: INSTOS, s.r.o. Bratislava
36. Vlhkomery PFEUFFER:
              
PD Cabaj-Čápor
              
AGRORENT Nesvady
37. Čistiace a triediace stroje obilnín:
              
KUT 500, SHR Alžbeta Poláková
38. Aspiračné ventilátory
              
CLIMATRADE, s.r.o. Ivánka pri Dunaji

39. ND ku granulátorom: 4 odberatelia

40. ND k čističkám, triedičkám a kombajnom (sitá a pod.): 12 odberateľov

41. ND k šrotovníkom (kladivká, sitá a pod): 19 odberateľov.

            

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 2000

1. Linka na prípravu osív, VÚVR Piešťany, prevádzka Vígľaš
2. Sklad osív, VÚVR Piešťany, prevádzka Veľký Šariš
3. Sklad osív, VÚVR Piešťany, prevádzka Borovce
4. Elektročasť granulačnej linky GM 803, POľnonákup SLATINA, a.s. Breziny
5. Extrúzna linka 0,65 t/hod, česká rýžová společnost, a.s. Lovosice
6. Oceľové silo 6 x 2110 m3 so systémom riadenia, kontinuálnym meraním hladín ultrazvukom,
    meraním teplôt a aktívnym prevzdušňovaním, Vitaflóra, s.r.o. Komárno, Mlyn Kolárovo
7. Linka pozberových úprav, AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom
8. Linka na prípravu osív s váhovým hosp., Zelseed, s.r.o. Senec
9. Skleníkové hospodárstvo s tepelnými generátormi, Zelseed, s.r.o. Senec
10. Dávkovanie osív, OSIVO, a.s. Zvolen prevádzka Nové Zámky, Vígľaš
11. Šrotovacia linka, Liehovar Modrý Strom, s.r.o. Bratislava, prevádzka Orvište
12. Linka pozberových úprav a sklad obilia 4x1000 t, PD Smrečany
13. Sušiareň obilia C2120AE, PD Smrečany
14. Výrobňa kŕmnych zmesí, 3t/hod, PD Smrečany
15. Sušiareň obilia C2120AE, SHR Peter Strýček, Košúty
16. Pozberové úpravy sladovníckeho jačmeňa, Sladovňa Michalovce
17. Aspirácia expedície sladu, Pivovar a sladovňa, a.s. Topoľčany
18. Granulačná linka LaMeccanica, 5 t/hod, RD Koš
19. Granulačná linka LaMeccanica, 10 t/hod + ASR, AGRONOVAZ, a.s. Nové Mesto nad Váhom
20. Automatická vrecovacia váha EVA 50:
      3 ks - AGRO VOS BOHEMIA, s.r.o Česká Lípa, ČR
      1 ks - ČRS, a.s. Lovosice, ČR
      1 ks - MOVOB, s.r.o Prešov
      1 ks - ZELSEED, s.r.o prevádzka Senec
21. Štúdia aspirácie obilného sila 21 kt, Poľnonákup LIPTOV, a.s. Liptovský Mikuláš
22. Projekt skladu obilia, PD Stakčín
23. Závitovkové dopravníky, elevátory (5 odberateľov)
24. Morička obilia, PD Veľký Ďur
25. Vzduchová úchytka vajec a váha vajec, AGRO-RACIO, s.r.o. Liptovský Mikuláš

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1999

1. Granulačná linka LaMeccanica, 10 t/hod, VKZ Zlatovce, BOSKOP Poľnonákup, a.s. Trenčín
2. Šrotovacia linka výkonu 20 t/hod( 55+75 kW) a príjem, BOSKOP Poľnonákup, a.s. Trenčín
3. Extrúzna linka Insta-Pro 0,9 t/hod a granulačná linka LaMeccanica 2,5 t/hod, AGROTEND,
      a.s. Trenčín
4. Tukovacia linka, AGROTREND, a.s. Trenčín
5. Granulačná linka Paladin, 10 t/hod, JUHOCUKOR, a.s. Dunajská Streda, projekt, časť
     dodávok a montáž
6. Granulačná linka LaMeccanica, 2 t/hod a pneumatické naskladňovanie premixu, PD Preseľany
7. Granulačná linka LaMeccanica, 2 t/hod, RD Koš, s.r.o.
8. Oceľová konštrukcia spaľovne drevitých odpadov pre Polytechnik GmbH, Weissenbach
9. Tukovacia linka RD Koš, s.r.o.
10. Premixová linka vrátane vrecovacej váhy RD Koš, s.r.o.
11. Linka na pozberovú úpravu osív - II. etapa VÚRV Piešťany, prevádzka Vígľaš
12. Morička osív a vrecovacia váha, PD Bolešov
13. Príjem zo síl do VKZ, BOSKOP Poľnonákup, a.s. Trenčín
14. OK spalovne drevitých odpadov, Polytechnik GmbH, Weissenbach
15. Triedička a balička vajec 20000ks/hod, LAS, s.r.o. Liptovský Mikuláš

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1998

1. Linka na čistenie, morenie a vrecovanie osív, AGRO FARM Piešťany
2. Pozberová linka so sušiarňou obilia, AGRIERTE, a.s. Obid
3. Projekt výrobne kŕmnych zmesí AGRA M, s.r.o. Malacky
4. Linka na predčistenie a čistenie olejnín výkonu 75/20 t/hod, BOSKOP Poľnonákup, a.s. Trenčín
5. Výrobňa kŕmnych zmesí, PD Veľké Uherce
6. Linka na osivá vo Vígľaši, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
7. Linka na prečistenie obilnín výkonu 6 t/hod, PPD Volkovce
8. Linka na osivá v Borovciach, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
9. Výroba gluten meal mixéra, AMYLUM Slovakia, s.r.o. Boleráz
10. Štúdia rekonštrukcie výrobne kŕmnych zmesí Nižné Kapustníky, BELAR - TRENÁKUP, a.s. Košice
11. Linka na výrobu premixu, BOSKOP Poľnonákup, a.s. Trenčín
12. Dodávka 2 ks šrotovníkov 55 kW, BELAR - ZÁHORAN, a.s. Senica
13. Dodávka 4 ks šrotovníkov 55 kW pre MOVOB, s.r.o. Prešov
        ( 2 ks uvedené do prevádzky v Poľnonákupe Lučenec, 2 ks v Poľnonákupe Prešov)
14. Dodávka šrotovníka 5,5 kW pre UNISTROJ Prešov
15. Závitovkové dopravníky z nerezu pre baliacu linku, JUHOCUKOR, a.s. Dunajská Streda

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1997

1. Výmena redlerov v sile AMYLUM Slovakia, s.r.o. Boleráz
2. Modernizácia VKZ RPD Koš
3. Aspirácia baliarne cukru PARADISO s.r.o. Dunajská Streda
4. Projekt a dodávky elektroinštalácie a oceľových konštrukcií pre VKZ PD Bátorové Kosihy
5. Sklad obilia LAS s.r.o. Liptovský Mikuláš
6. Projekt a dodávky spádovej dopravy pre INTERPUKKY s.r.o. Trnava
7. VKZ výkonu 2 t/hod pre PD Bošáca
8. Granulačná linka LaMeccanica, 2,6 t/hod, Ekonatur, s.r.o. Vrbové
9. Linka na výrobu koncentrátov vo VKZ Vlasatice
10. Linka na separáciu odrolu, BOSKOP Poľnonákup a.s. Trenčín
11. Linka na osivá, Selekt, a.s. Bučany
12. Príjem, triedenie, namáčanie a odklíčovanie jačmeňa, sladovňa Pivovaru TATRAN, s.r.o. Poprad
13. Aspirácia jačmeňa a sladu, sladovňa Pivovaru TATRAN, s.r.o. Poprad
14. Linka na výrobu koncentrátov vo VKZ, RPD Koš

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1996

1. Tukovacia linka vo VKZ Lužianky, Poľnonákup NAVYS š.p. Nitra
2. Pozberová úprava obilia a sušiareň obilia EKOLÓG SO-8, PD Dechtice
3. Pozberová úprava obilia a sušiareň obilia EKOLÓG SO-8, AGROŽIV s.r.o. Veľké Lovce
4. Linka na predčistenie a čistenie obilia výkonu 75/20 t/hod, PD Batizovce
5. Aspirácia počítačom riadenej výrobne kompaktovaných hnojív, AGRORACIO Dobronín (Jihlava)
6. Počítačom riadená výrobňa kompaktovaných hnojív, AGRORACIO Dobronín (Jihlava) elektročasť a váženie
    - projekt, dodávky a montáž
7. Kontrolná linka vo výrobni kŕmnych zmesí, PD Čachtice
8. VKZ, ARFA s.r.o. Humenné
9. Aspirácia sila, Poľnonákup AGRONOVAZ a.s., Nové Mesto n/Váhom
10. Rekonštrukcia príjmu a technológie v sile, AMYLUM GROUP AMYLUM SLOVAKIA Boleráz
11. Sušiareň obilia EKOLÓG SO-8 v lokalite Dvůr Králové, ZZN Trutnov
12. Aspirácia VKZ Okoličné, Poľnonákup LIPTOV a.s. Liptovský Mikuláš
13. Granulačná linka LaMeccanica, 10 t/hod, VKZ Bytčica, Poľnonákup POVAŽAN a.s. Žilina
14. Prestavba obilných zásobníkov na sušenie obilia, CSIBA FAMILY FARM s.r.o. Vydrany
15. Projekt aspirácie brusiarne uhlíkových kefiek, Elektrokarbón a.s. Topoľčany
16. Granulačná linka Paladin, 10 t/hod, JUHOCUKOR a.s. Dun. Streda - projekt a časť dodávok
17. Rekonštrukcia príjmu vo VKZ, PD Krakovany
18. Plavecký bazén Olomouc - výmena hliníkového dna bazéna
19. Šrotovacia linka, PD Hontianske Moravce
20. Dávkovanie zo zásobníkov v baliacej linke, INTERPUKKY s.r.o. Trnava

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1995

1. Počítačom riadená kontinuálna VKZ výkonu 10 t/hod v Gôtovanoch,
    ŠM Liptovský Mikuláš
2. Rekonštrukcia šrotovacej linky vo VKZ Malé Straciny, Poľnonákup
    KLAS a.s. Veľký Krtíš - projekt a dodávky
3. Aspirácia výrobne kompaktovaných hnojív, AGRORACIO Tornaľa
4. Elektročasť výrobne kompaktovaných hnojív, AGRORACIO Tornaľa - projekt a dodávky
5. Pozberová úprava obilia a sušiareň obilia ZSPŽ-8, PD Andovce
6. Sušiareň obilia ZSPŽ-8, PD Smolinské (s úpravou na repku)
7. VKZ, PD Rapovce
8. Rekonštrukcia aspirácie mlyna v Spišskej Novej Vsi
9. Pozberová úprava obilia a sušiareň obilia ZSPŽ-8, AGRIKO s.r.o. Veľké Dvorníky
10. Kontinuálna VKZ, GRANERO s.r.o. Vlasatice (Třebíč)

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1994

1. Šrotovacia linka, PD Žemberovce - projekt a spustenie linky
2. Sušiareň obilia TS 5-065, PD Chtelnica - projekt
3. Sušiareň obilia ZSPŽ-8, PD Bzovík
4. Baliareň sypkých produktov, Poľnonákup SLATINA a.s. Breziny
5. Šrotovacia linka, PD Bzovík
6. Prístavba umyvárne vozidiel Veselé - projekt
7. Rekonštrukcia VKZ, PD Čachtice - projekt
8. Rekonštrukcia pozberových úprav obilia a sušiarne obilia ZSPŽ-8, RPD Koš
9. Sušiareň obilia ZSPŽ-8, PD Semerovo
10. Dostavba premixovej linky vo VKZ, PD Bzovík
11. Počítačom riadená kontinuálna VKZ výkonu 7 t/hod a sklad obilia v Opatovciach, RDP Koš
12. Sušiareň obilia ZSPŽ-8, PD Blahová
13. Mostová váha 25 t, MÚ Banská Štiavnica
14. Linka na výrobu bielkovinových koncentrátov v Zemianskom Podhradí, AGROTREND Trenčín
15. Mostová váha v Piešťanoch, STAPROS s.r.o.

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1993

1. Olejové hospodárstvo pre sušiareň obilia a šrotovacia linka, Poľnonákup AGROHUM š.p. Humenné
2. Modernizácia obilného skladu, PD Kocúrice
3. Rekonštrukcia sušiarne obilia ZSPŽ-8, PD Dolné Dubové
4. Pasterizácia, chladenie a plnenie mlieka, PD Krakovany - projekt
5. VKZ v Libichave, ŠM Bánovce n/Bebravou
6. Sušiareň obilia ZSPŽ-8, PD TATRY Spišská Belá
7. Premixová linka pre VKZ, PD Bzovík
8. Sušiareň obilia ZSPŽ-8, PD Plášťovce
9. VKZ, PD Spišské Vlachy
10. Pozberová úprava obilia v Matejovciach, ŠM Poprad
11. Sušiareň obilia ZSPŽ-8, Poľnonákup AGRONOVAZ a.s. Nové Mesto n/Váhom
12. Aspirácia mlynu v Spišskej Novej Vsi - projekt a dodávky

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1992

1. VKZ Plešivec, Poľnonákup š.p. Rožňava - projekt rekonštrukcie
2. VKZ výkonu 2,5 t/hod, JRD Viničné (rekonštrukcia VTK)
3. VKZ, JRD Krakovany
4. VKZ, JRD Beladice - projekt
5. VKZ výkonu 3 t/hod, JRD Šoporňa
6. Aspirácia liniek, Sladovňa Zábřeh na Moravě
7. VKZ výkonu 2,5 t/hod a sklad obilia 100 m3, JRD Horné Obdokovce
8. Linka na čistenie a triedenie jačmeňa výkonu 12 t/hod, Sladovňa Brodek u Přerova
9. Linka na čistenie a triedenie jačmeňa výkonu 24 t/hod, Sladovňa Ivanovice na Hané
10. Sušiareň obilia SM-8, ŠM Veľký Krtíš
11. Linka na predčistenie a čistenie obilia výkonu 75/20 t/hod, JDR Dolné Sŕnie
12. Aspirácia VKZ Nižné Kapustníky, Poľnonákup AGROCASS š.p. Košice - projekt a dodávky
13. VKZ, ŠM Kráľov Brod - projekt
14. VKZ, PD Neverice - projekt
15. Mostová váha v Žlkovciach, STAPROS s.r.o.

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 

Rok 1991

1. VKZ a mechanizácia skladov, JRD Čachtice - projekt
2. Zapracovanie xylocénu vo VKZ Šarišské Lúky, Poľnonákup š.p. Prešov - projekt
3. Sklad a pozberová úprava obilia, JRD Veselé
4. Šrotovacia linka pre VKZ, JRD Malé Straciny
5. Sklad mäkkých surovín, JRD Zemianska Oľča - projekt
6. Aspirácia triediarne jačmeňa, Sladovňa Brodek u Přerova
7. VKZ, JRD Bzovík - projekt
8. Aspirácia liniek, Sladovňa Tábor
9. Pozberové úpravy obilia, JRD St. Turá - projekt
10. VKZ, JRD Čachtice - projekt
11. Pozberové úpravy obilia, JRD Veľké Kapušany
12. Aspirácia síl a máčiarne, Sladovňa Litovel
13. Aspirácia VKZ, Poľnonákup Lučenec - projekt
14. Pozberové úpravy obilia, JRD Podlužany
15. VKZ, JRD Žemberovce - projekt
16. VKZ, JRD Cífer
17. VKZ, JRD Okoč - projekt
18. VKZ, JRD Bzovík - projekt

1991 1992  |  1993  |  1994   |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010