Typorozmer separátora odrolu

príkon (kW)

výkon (t/hod)

plocha (m2)

pre granule

pre dr

VBR 1/6/13

2 x 0,6

5

4

1 x 0,82

VB 1/6/13

2 x 0,6

16

12

1 x 0,82

VB 2/6/13

2 x 0,6

16

12

2 x 0,82

VB 3/6/13

2 x 0,6

16

12

3 x 0,82

VB 1/10/13

2 x 1,2

30

20

1 x 1,35

VB 2/10/13

2 x 1,2

30

20

2 x 1,35

VB 3/10/13

2 x 1,2

30

20

3 x 1,35

Spä