Technológie

Granulačná linka výkonu až do 24 t/hod

Technológia suchej extrúzie Insta-Pro ®

Technológia lisovania oleja za súčasného tepelného spracovania olejnatých semien ExPress®

Aspiračné systémy obilných síl, VKZ, sladovní a mlynov