Menovitý výkon šrotovníkov je udávaný pre šrotovanie pšenice
na site s dierovaním 3,2 mm a rozostupom otvorov 5 mm.

Typorozmer šrotovníka

Príkon (kW)

Výkon (t/hod)

Hmotnos (kg)

VM 3

3

0,3-0,4

105

VM 4

4

0,5-0,7

190

VM 5,5

5,5

0.7-1,0

200

VM 7,5

7,5

0,9-1,2

220

VM 11

11

1,5-2,0

400

VM 15

15

2,0-3,0

410

VM 18,5

18,5

2,5-3,5

425

VM 22

22

3,2-4,2

470

VM 37

37

4,0-6,0

970

VM 45

45

6,0-8,0

1050

VM 55

55

7,0-10,0

1120

VM 75

75

9,0-13,0

1425

VM 75 pneu

75

9,0-13,0

1425

Spä