Vlastné výrobky a práce

1. Elektrické zariadenia a systémy riadenia

Projektovanie, výroba, montáž, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v rozsahu
bez nebezpečenstva výbuchu s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov:

elektrorozvádzače

elektrorozvádzače kombinované s ovládacím panelom so znázornením technologickej schémy linky a signalizáciou činnosti jednotlivých zariadení linky,

deblokačné skrinky,

ovládacie panely s vizualizáciou stavu linky alebo zariadenia (povely obsluhe, druh prevádzky, poruchy, signály údržbe) a regulovaných parametrov.

& Projektovanie, programovanie, výroba a montáž automatizovaných systémov riadenia
výrobných liniek s alfanumerickou alebo grafickou vizualizáciou procesu.

2. Protiprúdové chladiace kolóny tabulka.gif (1856 bytes)
( podľa dokumentácie firmy LaMeccanica S.r.l. Cittadella, I)

3. Horizontálne homogenizátory tabulka.gif (1856 bytes)

4. Závitovkové dopravníky rúrkové tabulka.gif (1856 bytes)

5. Mixéry - homogenizátory - kondicionéry tabulka.gif (1856 bytes)

6. Elektronické vrecovacie váhy tabulka.gif (1856 bytes)

7. Technologické zariadenia striekacích a sušiacich kabín pre autoopravárenstvo

Kompletná technológia do kabín z panelov alebo murovaných kabín ľubovoľných rozmerov, výkonovo dimenzovaná na požadovanú rýchlosť vertikálneho prúdenia vzduchu a jeho teplotu:

generátory čistého teplého vzduchu s predfiltráciou, teplovzdušným výmenníkom z nerezu, regulačnou klapkou so servopohonom a horákom na požadovaný druh paliva,

filtračné jednotky na suchú filtráciu vzduchu s výmennými filtračnými kazetami a patrónami s náplňou aktívneho uhlia a s regulačnou klapkou so servopohonom,

stropné filtračné kazety s výmennou filtračnou metrážou,

podlahové filtračné kazety s výmennou filtračnou metrážou,

kompaktné kovové a papierové filtračné kazety a filtračné rukávce,

podlahové rošty,

osvetlenie kabíny s intenzitou denného svetla,

podstavce a nájazdové rampy,

systém automatickej regulácie pracovného cyklu.

8. Zariadenia lakovní

Odsávacie steny so suchou filtráciou vzduchu filtračnými kazetami a aktívnym uhlím.

9. Prvky spádovej dopravy

10. Náhradné diely

Sitá do technologických zariadení tabulka.gif (1856 bytes)

Závitovkové hriadele pre kombajny rôznych rozmerov a tvarov

Kladivká do šrotovníkov