Výskum  optimálnej štruktúry paliva (EVO) - ZRUŠENÉ

Dokumenty:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf

Súťažné podklady.pdf

Otváranie ponúk - časť Ostatné - 20.03.2014.pdf

Otváranie ponúk - časť Kritériá - 10.04.2014.pdf

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf

Zrušenie súťaže na Výskum optimálnej štruktúry paliva.pdf

Späť