Vysvetlivky:

Filter optimálny pre
striekacie kabí-
ny a lakovne.

Filter pre veľmi
čisté prostredie.


Filter do priemy-
selného prostredia.


Materiál je vyrobený
a testovaný podľa
noriem DIN

Dodávky materiálu
v rolkách i v prierezoch


Nehorľavý, samo-
zhášací materiál
podľa DIN 53438

Maximálna teplotná
odolnosť filtra


Filter vhodný na
čiastočnú regeneráciu


Filter nie je
možné regenerovať